۱۳۸۹/۰۴/۱۷

کتابخانه جبرخطی Armadillo برای ++C

همانگونه که می‌دانید ++C کتابخانهٔ ریاضی قوی ندارد. Armadillo یک مجموعه توابع برای جبرخطی در ++C فراهم کرده است.
به همراه این کتابخانه مثالهایی هم هست که می‌توان اجرا نمود و لذت برد. برای بسیاری از عملیات ماتریسی MATLAB معادلی هم در آرمادیلو وجود دارد. گرچه که به گفته سایت آن، نیازی به LAPACK,BLASS نیست و این دو فقط برای افزایش کارایی می‌توانند در کنار آرمادیلو استفاده شوند، لیکن من در اجرای تابع solve آن با مشکل روبرو شدم که نیاز به LAPACK,BLASS داشت. روش رفع مشکل را در اینترنت نیافتم. خوشبختانه مشکل به صورتی که گفته خواهد شد قابل رفع است. اگر شما هم با چنین مشکلی مواجه شدید کافیست
  1. LAPACK,BLASS را از اینجا دانلود نموده و فایلها را باز کنید.
  2. سپس مسیرهای LAPACK و BLASS را به مسیر مورد جستجوی لینکر اضافه نمایید. به عنوان مثال در Code::Blocks در Project->Build Options->Search Directories->Linker
  3. فایل lapack_win32.lib را در قسمت تنظیمات لینکراضافه کنید.
  4. فایل config.hpp  در مسیر Armadillo PATH/include/armadillo_bits را باز نموده و دستور زیر را را از حالت انتخاب شده خارج نمایید:
#define ARMA_USE_LAPACKهیچ نظری موجود نیست: